Zajęcia wokalne, Grupa Wokalna SHINE
instruktor: Bogusia Szpandowska
Zajęcia plastyczne (dorośli)
instruktor: Bogdan Żukowski (inf. w biurze NOK)
Zajęcia plastyczne (dzieci i młodzież)
instruktor: Beata Moszczyńska
Nauka gry na pianinie i gitarze
instruktor: Krzysztof Żukowski
Zajęcia kuglarskie/nowocyrkowe
instruktor: Jarosław Komoszyński
Kapela ludowa BERKLEJDY
instruktor: Marcin Bąkowski
Klub Pozytywnie Zakręconych
instruktor:Grażyna Freitag
Chór "Collegium Castellanum"
instruktor: Przemysław Renda
Młodzieżowe zespoły muzyczne
instruktor: Marek Bieńkowski
Zajęcia taneczne (taniec nowoczesny)
instruktor: Rafał Ziółkowski
Zajęcia perkusyjne
instruktor: Artur Jasiński
Akustyk
Dawid Adamkowski